ZESPOŁY

Regulamin

Regulamin Muzycznej Bitwy Radia Wrocław 2020 - edycja piętnasta


1. Organizatorem konkursu Muzyczna Bitwa Radia Wrocław jest Radio Wrocław S.A. z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 10, we Wrocławiu.
2. Celem konkursu jest promocja zespołów muzycznych pochodzących z Dolnego Śląska.
3. Do konkursu można zgłosić jeden autorski utwór danego zespołu, mieszczący się w ramach szeroko pojętego popu i rocka.
3.1 Twórcy utworu oświadczają, że przysługuje im całość praw autorskich (osobowych, majątkowych) do utworu, a w razie dochodzenia praw autorskich do utworu przez osoby trzecie, ponosić będą prawną i finansową odpowiedzialność.
3.2 W konkursie nie mogą brać udziału utwory zgłoszone i wykonane w poprzednich edycjach Muzycznej Bitwy Radia Wrocław.
3.3 W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji.
3.4 Utwory zgłaszane mailem powinny być zapisane w formacie MP3.
3.5 W konkursie nie mogą brać udziału zespoły, w skład których wchodzą pracownicy organizatora lub członkowie ich rodzin.
4. Utwory zgłaszane do konkursu należy przesyłać od 1 grudnia 2019 r., mailem na adres: bitwa@radiowroclaw.pl – należy wysłać jeden utwór w formacie MP3 i krótką informację o zespole.
5. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację materiału w całości lub fragmentach na antenie Radia Wrocław, stronie internetowej www.muzycznabitwa.radiowroclaw.pl, www.radiowroclaw.pl oraz wykorzystaniem utworów w materiałach promujących konkurs. Powyższe oznacza zgodę na przeniesienie na Radio Wrocław S.A. autorskich praw majątkowych, na zasadach wyłączności w powyższym zakresie.
6. O zakwalifikowaniu utworu muzycznego decyduje jury konkursu, powołane przez Organizatora z dziennikarzy redakcji muzycznej Radia Wrocław. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Finał konkursu Muzyczna Bitwa Radia Wrocław odbędzie podczas koncertu zorganizowanego przez Radio Wrocław S.A, gdzie nieodpłatnie zaprezentują się cztery finałowe zespoły. Koncert finałowy będzie transmitowany na antenie Radia Wrocław.
8. Zwycięzca Muzycznej Bitwy otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 netto (dziesięć tysięcy zł), ufundowaną przez Radio Wrocław S.A. Od nagrody potrącony zostanie podatek, zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Postanowienia Dodatkowe

1 . Konkurs składa się z czterech etapów:
I etap – kwalifikacja wstępna, osoby, zespoły przesyłają mailem własny autorski utwór, zapisany w formacie MP3. Wybrane zespoły zostanę poinformowane o zakwalifikowaniu do etapu II
II etap – eliminacje regionalne z przesłuchaniami na żywo. Na przesłuchania wykonawcy przygotowują 2 autorskie utwory. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia eliminacji regionalnych, czyli data, godzina i miejsce eliminacji, opublikowane zostaną na antenie Radia Wrocław i stronie internetowej www.muzycznabitwa.radiowroclaw.pl.
III etap - na antenie Radia Wrocław codziennie (poniedziałek - piątek) prezentowane będą dwa zespoły, z których słuchacze SMS-owo wybierają jeden, przechodzący do IV etapu konkursu. Decyduje liczba oddanych głosów.
IV etap - wybór czterech zespołów, finalistów Muzycznej Bitwy Radia Wrocław. Wybór nastąpi na podstawie głosowania przez SMS. O wejściu zespołu do finału zadecyduje liczba oddanych głosów. W każdym tygodniu wyłaniany jest jeden zespół, który wejdzie do rozgrywki finałowej. Słuchacze w sumie wskazują trzy zespoły, czwarty zespół przechodzi do finału dzięki "dzikiej karcie" przyznawanej przez jury konkursu.
V etap - Finał Muzycznej Bitwy Radia Wrocław. Zwycięzca wyłoniony zostanie na podstawie głosów oddanych przez uczestników koncertu finałowego na biletach wstępu, które będą jednocześnie kartami do głosowania.
2. Koszt jednego SMS to 2 zł + VAT.
3. Utwory zwycięzcy finału Muzycznej Bitwy Radia Wrocław promowane będą na antenie Radia Wrocław.
4. Wyniki Muzycznej Bitwy Radia Wrocław zostaną ogłoszone na antenie oraz na stronie internetowej www.muzycznabitwa.radiowroclaw.pl, www.radiowroclaw.pl.

 

RADIO WROCŁAW Wrocław, Legnica 102,3 FM| Wałbrzych 95,5 FM| Zgorzelec, Bolesławiec 103,6 FM| Kudowa - Zdrój 98,0 FM
Kotlina Jeleniogórska 96,7 FM| Kotlina Kłodzka 96,0 FM| Bogatynia 89,0 FM